โตเกียว ญี่ปุ่น ธันวาคม 58 - มกราคม 59

เที่ยว ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

Tokyo Shock Price

ธันวาคม 58 - มกราคม 59

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

ช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต 

สนุกสานที่ ลานสกีฟูจิเท็น