เที่ยวภูฏานราคาสุุดพิเศษ 5วัน

ทัวร์ BEAUTIFUL  BHUTAN5วัน 

ราคาเพียง!!

45,555 บาท

ราชอาณาจักรภูฎาน เป็นหนึ่งในสถานที่ในโลกที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาเยี่ยมชมเป็นอันดับต้นๆ ได้รับการเลือกให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  แต่น้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัส ที่นี่

“ ดรุ๊กยุล ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

 

รายละเอียด Click ด้านล่าง