ทัวร์พม่า

     ท่องเที่ยวประเทศพม่า...สัมผัสวิถีชีวิตแห่งความศรัทธราพร้อมความเจิดจรัสของดินแดนอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้แหล่งรํ่ารวย อารยธรรมที่อุดมไปด้วยโบราณสถานและมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ที่ยังคงความงามไว้เหมือนอดีตกาล...


  • สายการบิน ไลออ้นแอร์ SL
    บินเช้ากลับค่ำ รวมอาหารกลางวัน/เย็น
    พิเศษเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร !!!
    เดินทาง พ.ย 61 - มี.ค 62
    ราคาเริ่มที่ 3,678.-