ทัวร์นิวซีแลนด์

     ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ดินแดนสวรรค์แห่งเมฆยาวสีขาว ที่มีความหลากหลายทางด้สนวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติของท้องทุ่งเลี้ยงแกะ สลับกับยอดเขาสูงใหญ่ "เม้าท์คุ๊ก" มหัศจรรย์ไปกับเกาะเหนือใต้ หมู่บ้านฮอพบิต...                                                                  ชมความงามของทะเลสาปสีเทอควอยซ์ พลาดไม่ได้กับรถไฟสายโรแมนติกแห่งนิวซีแลนด์!!