ทัวร์ไต้หวัน

   ท่องเที่ยวไต้หวัน ใครๆก็ไปได้...เยือนเมืองสุดฮิต!! ไทเป เกาสง หนาวโถว ฮวาเหลียน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวันซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ไม่แพ้ที่ไหน... • สายการบิน ไชน่าแอร์ CI
  เดินทาง 20-23 ต.ค 61
  (วันปิยะฯ)
  ราคาท่านละ 27,888.-
 • ไตหวัน 4 วัน 3 คืน

  สายการบิน ไชน่าแอร์ CI
  เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61
 • ไตหวัน 4 วัน 3 คืน

  สายการบินไชน่าแอร์ CI
  เดินทาง 5-10 ธ.ค. 61
  ราคาเริ่มต้น 36,888.-