เกี่ยวกับเรา

บริษัท นำไทย ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง เปิดดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ภายใต้ชื่อธุรกิจเดิมคือ บริษัทยูนิเวอร์ส ทราเวล ต่อมาได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติก่อตั้งธุรกิจในประเทศเวียตนามและจีนในด้านการผลิตการ์เม้นต์ ผลไม้กระป๋อง เครื่องหนัง และเครื่องยนต์ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท นำไทย ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยดำเนินธุรกิจทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า นับรวมอายุการดำเนินงานในธุรกิจท่องเที่ยวมากว่า 50 ปีแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจท่องเที่ยวมากมายทั้งในและต่างประเทศ